วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556

คำศัพท์เกี่ยวกับกฎหมาย


กฏหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ เรียกว่าอะไร
เราคงเรียนกันมาตั้งแต่ยังเยาว์ ก็รัฐธรรมนูญน่ะสิ
หรือ Constitution นั่นเอง
Songkung has never read the Constitution of Thailand. He read only the Constitution of

Canada.
สงคุงไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเลย อ่านแต่รัฐธรรมนูญของแคนาดา
Act หมายถึง พระราชบัญญัติ มาดูตัวอย่างประโยคกันครับ สมมติว่าสงคุงคุยกับบิมุ สงคุงพูดขึ้นมาว่า
I hate this Immigration Act. In Section 12, it is said that aliens who have not yet been

vaccinated against smallpox are excluded.
ฉันเกลียดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฉบับนี้จังเลย ในมาตรา 12 กล่าวว่าคนต่างด้าวผู้ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฝีดาษจะถูกขับออกจากราชอาณาจักร
Why?
บิมุสงสัย จึงถามว่า ทำไมล่ะ
สงคุงตอบว่า
Because I am Myanmar who has smallpox.
ตูข้าเป็นชาวพม่าผู้เป็นฝีดาษอยู่น่ะสิ

อันที่จริง เราไม่ต้องกังวลเรื่องโรคฝีดาษอีกต่อไปแล้วนะครับ มันน่าจะหมดไปจากโลกแล้ว
เวลาเราจะอ่านกฏหมายใหม่ ๆ เราจะอ่านจากราชกิจจานุเบกษาครับ ภาษาอังกฤษเรียกว่า the Government Gazette วันหนึ่ง จินจังก็อวดน้องสาวตัวเองให้บิมุฟังว่า
My sister read the Government Gazette since she was four.
น้องสาวฉันนะ เธออ่านราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่เธอมีอายุได้สี่ขวบแน่ะ
คำว่า read ในที่นี้ต้องอ่านว่า เรด นะครับ เพราะเป็นคำกริยาในรูปอดีต

ส่วน พระราชกฤษฎีกา ใช้ว่า Royal Decree
พระราชกำหนด ใช้ Emergency Decree
ตัวอย่างประโยคคือ
This Royal Decree is about taxes. Jinjang, you does not possess Thai nationality.
พระราชกฤษฎีกานี้เกี่ยวข้องกับภาษี จินจัง เธอไม่ได้เป็นคนไทยนะ (ดังนั้น ช่วยอ่านให้ดีและทำตามด้วยล่ะ)

อีกคำที่เรามักคุ้นเคยคือคำว่า มาตรา .. ทวิ มาตรา...ตรี เช่น มาตรา 50 ทวิ ใช้ภาษาอังกฤษว่า Section ... ตามด้วยเลขภาษาละติน ดังนี้
 bis สอง
 ter สาม
 quarter สี่
 quinque ห้า
 sex หก   septem เจ้ด    octo แปด    novem เก้า    decem สิบ   undecim สิบเอ้ด   duodecim สิบสอง tredecim สิบสาม

ตอบคำถามจากทางบ้านบ้างดีกว่าครับ คุณ Subhu เฟซบุ๊กมาถามว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แปลว่าอะไรดี  ตามความเห็นส่วนตัวนะครับ ใช้ว่า  Your Majesty
สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

ไม่มีความคิดเห็น: